Gå til innhold
Vi arrangerer digital konferanse i samarbeid med RKBU, NAPHA, SANKS og Vivat.
Jeremy Thomas, Unsplash

Bakgrunnen for konferansen er Helsedirektoratet sitt «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord».
Direktoratet har gitt RVTS i oppdrag å bistå kommunene med implementeringen av det veiledende materiell for kommunene.