Gå til innhold
Vi arrangerer digital konferanse i samarbeid med RKBU, NAPHA, SANKS og Vivat.

Bakgrunnen for konferansen er Helsedirektoratet sitt «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord».
Direktoratet har gitt RVTS i oppdrag å bistå kommunene med implementeringen av det veiledende materiell for kommunene.

Kurset er et lukket arrangement