Gå til innhold
RVTS Nord, Troms politidistrikt og Tromsø kommune  arrangerer konferansen; Demokrati, medborgerskap og forebygging av voldelig ekstremisme i skolen.
Påmeldingsfrist: 29. oktober 2018, meld deg på her

Påmeldingen er bindende. De som ikke møter på konferansen vil bli fakturert med kr. 610,-.

Målgruppe: Konferansen er rettet mot lærere og skolehelsetjeneste i ungdomsskole og videregående skole, men også andre som arbeider forebyggende med utsatt ungdom i barnevern, utekontakt, politi, konfliktråd, flyktningtjeneste, asylmottak osv.