Gå til innhold
Nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Velkommen til to innholdsrike dager om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Konferansen gir generell kompetanseheving og vil åpne opp for samarbeid på tvers av instanser – med fokus på å inspirere til lokale tiltak.

Det legges spesielt vekt på samarbeidet mellom justis og ulike hjelpeinstanser. Konferansen vil rette fokus mot å samle fagfeltet i Norge.

Klikk her for fullt program og mer informasjon.

Denne tredje nasjonale konferansen om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd avholdes i Oslo.

Konferansen vil ha fokus på erfaringsutveksling av etablerte tiltak i Norge og konsentrere seg om tverrsektorielt samarbeid.

Det er kjent at tematikken skadelig seksuell atferd utfordrer etablerte samarbeidsrelasjoner og kan innebære samarbeid mellom instanser som ikke har etablerte rutiner for samarbeid. Dette utfordrer både kompetanse og forståelse for taushetsplikten. Konferansen vil gi et felles møtested for å bygge bro mellom instansene og drøfte hvordan slike utfordringer kan løses i praksis.

Konferansen er et tilbud til alle som jobber med barn og unge – og som kan bidra med sunne holdninger til seksualitet.

Det blir arrangert felles konferansemiddag på Lille Asia i Hegdehaugsveien. Klikk her for mer informasjon og påmelding til konferansemiddagen! NB! Begrenset antall plasser.