Gå til innhold
Vi inviterer kommuner og spesialisthelsetjenester på Helgeland til et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus
Andrii Zastrozhnov, Adobe Stock

Sett av dagene. Lenke til seminaret sendes ut

Program

Seminaret er et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Fylkesmannen, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, NAPHA, RVTS Nord og RKBU Nord.

Målet med seminaret

Bidra til at kommunene og spesialisthelsetjenesten lokalt sammen med fastlegene og brukermiljøene utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå skal oppleve hjelpeapparatet som helhetlig og koordinert.

Målgruppen

Fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter (voksne og unge) i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

Kontaktpersoner

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i Sykepleieforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.