Gå til innhold
Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS Midt og RVTS Nord inviterer til digital konferanse 3. mai

For fjerde år på rad arrangeres denne konferansen. Sentrale tema i år er samarbeid og samhandling for å forebygge vold og overgrep, og hvordan man følger opp utsatte i etterkant. Mangfoldsperspektiv blir en rød tråd i konferansen og en integrert del av innleggene.

Målgruppen

Alle som jobber med barn og unge. Konferansen blir ledet av representanter fra Ungdomsrådene i de tre fylkene.

Konferansen er digital og lenke sendes ut til påmeldte i forkant. De som er påmeldt får i tillegg tilgang til opptak og presentasjoner i etterkant.

Program