Gå til innhold
Jobber du med barn og unge? 31. mai og 1. juni kl. 09-12:45 (begge dager) går årets digitale konferanse Barns beste – forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, av stabelen
Foto: Johnstocker – stock.adobe.com
Endelig program kommer snart, men du kan allerede melde deg på. Her er noen foreløpige smakebiter:

Tirsdag 31.mai:

 • Pappas hemmelighet –   en sterk og personlig fortelling om hvordan overgrep kan påvirke en hel familie, ikke bare den som utsettes. Ved Vilde Bratland Hansen og Odd Werner Hansen
 • Hva sier handlingsplanen om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge? Ved Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Ann Nordal, seniorrådgiver Helsedirektoratet
 • Hvordan møter man barn på krisesenter?  V/ Wanja Sæther, leder for krisesenteret i Salten
  Æ e mæ! En helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge, utviklet av Sortland kommune. Ved Sture Jacobsen, kommunalsjef helse og omsorg, Sortland kommune
 • Hvordan ivaretar vi barn og unge på flukt? Ved RVTS Nord
 • Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASAK) for barnevern, familievern og krisesentertilbud vil fortelle om hvordan de skal jobbe for et mer likeverdig tjenestetilbud og bedre kvalitet i tjenestetilbudet for den samiske befolkningen

Onsdag 1.juni:

 • Hvordan oppleves hatprat på nett? I 2020 tok 16 år gamle Sandra Vestnes og venninnen, Pernille et oppgjør med den stygge språkbruken som brukes blant unge. Så ble Sandra utsatt for hat på nett selv. Ved Sandra Vestnes
 • Avdekking og forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn,  ved politiadvokat Marte Myre Linberg og politioverbetjent Merete Stav Lervang, koordinator vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
 • Erfaringer fra Dark Room – avdekking av Norgeshistoriens største overgrepssak på nett. Ved Line Sortland, Politioverbetjent/Politifaglig etterforskningsleder, Vest politidistrikt
 • Hvordan jobbe for å forebygge vold og overgrep mot samiske barn og unge? Ved Ketil Lenert Hansen, RKBU Nord
 • Bekymringsfull og skadelig seksuell adferd hos barn og unge. Ressurser ved håndtering. Ved psykolog phd. Oddfrid Skorpe Tennfjord, RVTS Midt
 • Hvordan samarbeide med barn på trygge måter og sikre barns selvbestemmelse når barn er utsatt for vold eller overgrep? Ved proffer i Forandringsfabrikken

Konferansen ledes av representanter fra Ungdommens Fylkesråd i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Målgruppe

Du som jobber med barn og unge.

Sted

Digitalt

For mer informasjon se her