Gå til innhold
Vi inviterer til en digitale konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark og RVTS Midt
Foto: iStock

Omfangsstudier viser at en betydelig andel barn i Norge blir utsatt for vold og/eller overgrep. 1 av 20 barn har opplevd å bli utsatt for alvorlig fysisk vold hjemme, og 1 av 20 barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 barn har opplevd en seksuell krenkelse fra et annet barn. Under koronapandemien har vi også sett en stor økning når det gjelder forekomst av vold og overgrep mot barn og unge.

Det er avgjørende å jobbe sammen og øke kunnskapen for å kunne forebygge og avdekke på dette feltet. Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer derfor sammen med RVTS Midt og Nord til en digital konferanse om tema vold og overgrep mot barn og unge.

Sentrale tema på denne konferansen vil være:

  • Hva kan være tegn og signaler på at barn og unge blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep?
  • Hvilke lovbestemte plikter har vi og hva har du plikt til å gjøre hvis noen blir utsatt for vold eller overgrep?
  • Barn, unge og koronakrisen: vi ser en økning av vold og overgrep, hvordan håndterer vi dette?
  • Innspill fra FNs barnekomite- hvordan kan Norge jobbe bedre for å beskytte barn og unge mot vold og overgrep?
Tid og sted

Konferansen arrangeres digitalt 26. og 27. mai, klokka 09.00-12.30 begge dager. Meld deg på senest 20.mai.

Hvem kan delta?

Konferansen er gratis og åpen for alle som ønsker å delta, men vil være særlig relevant for deg som jobber med barn og unge i barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi.