Gå til innhold
Kurset er fullbooket!!

Balansekoden – En effektiv metode mot stress, uro, spenning og diffuse kroppslige symptomer.

Se «balansekoden.no» for mer informasjon om metoden.

Er du nysgjerrig på å forstå mer av sammenhengen mellom kropp og sinn? Temaer som kroppslig balanse og evne til å lære står sentralt for å forstå mer av denne sammenhengen. Enhver endring i tanker, følelser og handlinger, liten eller stor, er basert på læring. Kroppen viser seg å være en unik innfallsport for å få i gang læringsprosesser i hjernen. Bevisst oppmerksomhet på meningsfulle og hverdagslige bevegelser der balansen blir sikret repeterende oppdateringer, øker kontrollen på både kroppslige plager og kognitive funksjoner. Moderne kunnskap fra nevrovitenskap tvinger fram nye måter å møte såkalte uklare symptomer eller sammensatte lidelser på.

Hvem kan kurset egne seg for?

For fysioterapeuter og andre helsefagarbeidere i klinisk arbeid som møter pasienter med såkalte sammensatte og uklare symptomer. Det kan være svimmelhet, smerter, uro, angst, nedstemthet, lite energi, dårlig søvn, redusert konsentrasjonsevne og hukommelse, vissenhetsfølelse i kroppen osv. Vi oppfordrer helsepersonell med annen bakgrunn enn fysioterapi å komme på kurset!

Om Kursholderne

Silje Frich Thuland – Silje er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, har videreutdanning i kroppsorientert traumeterapi og er utdannet fysioterapeut ved HIO -95/98. Hun har arbeidet i psykisk helsevern hele karrieren og er i dag ansatt i Gruppeteam ved DPS Aust-Agder. Silje har deltatt i utviklingen av balansekoden de siste 8 årene.

Tonje Anette Nygaard – Tonje er utdannet BSc Fysioterapi ved Hogeschool Enschede 2003, og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra HIO 2008 og kroppsorientert traumeterapi. Hun har klinisk erfaring far privat praksis, rehabilitering og fengselstjeneste. Hun jobber i dag som privatpraktiserende fysioterapeut ved Helsehuset Greåker. Tonje har deltatt i utviklingen av balansekoden de siste 4 årene.