Gå til innhold

I forbindelse med utgivelse av boka«Asylsøkere og flyktninger – psykisk helse og livsmestring» arrangerer RVTS Nord i samarbeid med Rådet for psykisk helse et seminar 1.10. kl. 11:30-16:00 på Radisson Blu i Tromsø.

Flere av redaktørene og forfatterne vil holde faglige innlegg.

Det vil bli bespisning og forfriskninger.

Boka kan kjøpes her

Program