Gå til innhold
Velkommen til kurs i Aim2 behandling!

Formål med kurset: Gi fagpersoner som jobber direkte klinisk og behandlingsrettet med barn og unge og deres familier opplæring i AIM/G-Maps behandlingsmanual for ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA).

Tid: Tirsdag 12. og onsdag 13. mars 2019

Sted: Statens hus, Trondheim (like ved Trondheim Torg)

Tidsramme: Dag 1: kl 10-16. Dag 2: kl 09-15.

Kostnader: Kurset er gratis for deltakerne (inkl. kaffe/te og lunsj). Ved ikke-møtt og avmelding etter fredag 8.mars blir deltaker belastet med kr 500.

Deltakere – forhåndskrav: Må ha deltatt på AIM2 utredning. Ellers må disse være ansatt i regionale kliniske SSA -ressursenheter, lokale BUPer, kommunale psykologer, BUFetat-ansatte (familievern, institusjon), Statens barnehus, Konfliktrådet o.l. (Ta kontakt med Oddfrid S. Tennfjord dersom du er usikker.)

Max antall deltakere: 25

Påmelding til Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no

Kursholdere: Ansatte ved Betanien Bup V27.

Omfang: 2 dager (10 undervisningstimer). Kurset er godkjent av NPF som 10t vedlikeholdsaktivitet.

Se mer om Aim2 her: https://betaniensykehus.no/helsefaglig/forskning-og-utvikling/aim-assessment-intervention-moving-on