Gå til innhold

Kurs og konferanser

Filter Lukk
Arkiv

Traumekurset «Stø Kurs»

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.

RVTS Nord

Når krisen rammer

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Kurset beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

RVTS Nord

Vold og seksuelle overgrep mot barn

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

RVTS Nord

Lokalt mot

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

En nettside som samler faglige ressurser om om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle.

RVTS Nord

Flyktning.net

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte, skal finne relevant informasjon i flyktning.net. Portalen samler mye eksisterende fagstoff og noe nyproduksjon som er sortert etter tema.

RVTS Nord

SNAKKE

Alltid tilgjengelig

Alltid tilgjengelig

Nettbasert

Gratis

Snakke er en opplæringsplatform som skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. Kunnskapsgrunnlaget for portalen SNAKKE baserer seg på våre tre kunnskapskilder forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap.

RVTS