Kroppsperspektiv i forebygging og behandling av sykdom

Nylig fikk rundt 40 deltagere fra ulike helseprofesjoner opplæring i «balansekoden», en effektiv metode mot stress, traumereaksjoner og diffuse kroppslige symptomer.

Fra venstre: Psykologspesialist Irene Marstrøm og fagkonsulent Oddny Igland fra RVTS Nord, Silje Frick Thuland og Tonje Anette Nygaard fra Balansekoden, og spesialkonsulent Raymond Larsen fra RVTS Nord.
Fra venstre: Psykologspesialist Irene Marstrøm og fagkonsulent Oddny Igland fra RVTS Nord, Silje Frick Thuland og Tonje Anette Nygaard fra Balansekoden, og spesialkonsulent Raymond Larsen fra RVTS Nord.

I begynnelsen av mai arrangerte RVTS Nord og metodens representanter, Silje Frick Thuland og Tonje Anette Nygaard, kurs i balansekoden.

Kurset fant sted på Fyrhuset i Tromsø, og hadde et særlig fokus på hvordan man møter klienter med traumeerfaringer.

Mangfold blant deltagerne

I tråd med arrangørenes intensjon, var det god bredde blant de rundt 40 deltagerne fra ulike helseprofesjoner som var på kurset.

I koden er hverdagens store og små balanseutfordringer en gylden mulighet til å jobbe med egen regulering på en meningsfull og tidsbesparende måte.

Kursdeltagerne fikk fordype seg i teori før balanseverktøyene ble praktisert. Flere deltagere ga gode tilbakemeldinger på kursets balanse mellom teori og praktisk arbeid.

Silje Frick Thuland underviser i balansekoden på fyrhuset i Tromsø
Silje Frick Thuland underviser i balansekoden på fyrhuset i Tromsø.