Kommunalt arbeid mot vold i nære relasjoner

NKVTS lanserer rapporten “Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner”

NKVTS lanserer rapporten “Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner” på et litt utvidet frokostseminar tirsdag 24. september. Her vil NKVTS redegjøre for hvor mange av landets kommuner som har handlingsplaner og synspunkter fra 24 kommuner fra hele landet hvor til sammen 72 personer som enten er ordførere/politikere, rådmenn eller representanter for fag er blitt intervjuet. Seminaret vil denne gangen også ha et panel med statssekretær fra Justis, fra Krisesentersekretariatet, en ordfører, kommunalsjef og SLT-koordinator i tillegg til appeller fra LDO og fra RVTS-midt. Seminaret vil streames på nkvts.no.

For mer informasjon og påmelding!

For mer informasjon om rapporten