Gå til innhold

Tiltak 8

RVTS Nord bistår helsetjenesten i og ivareta tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme i sin region – Finnmark, Troms og Nordland. Senterets oppgave er å veilede og undervise relevante tjenester, drive nettverk og sørge for oppdatert og relevant informasjon på tematikk som vi arbeider med.

Tiltak 23

RVTS Nord bistår helsetjenesten i arbeid med voldelig ekstremisme. Det er utarbeidet en skoleringspakke for kommunale psykososiale kriseteam, «Når krisen rammer». Denne skal utvides med en modul om voldelig ekstremisme. Eksisterende verktøy for voldsrisikovurdering gjennomgås for også å dekke voldelig ekstremisme. Traumefokusert behandling for barn og unge styrkes i spesialisthelsetjenesten. Traumekompetansen i tilbudet for voksne skal gjennomgås i samarbeid med de regionale helseforetakene.

Kommunale handlingsplaner

RVTS vil i samarbeid med relevante aktører drive forebyggende arbeid rettet mot kommunene i Nord Norge. De vil bistå og understøtte kommunale tjenester i deres arbeid, og etablere nettverk.