Gå til innhold

De av oss voksne som har fysiske funksjonshemminger, kognitive funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller ruslidelser, er særlig risikoutsatt for vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Utvikling av kunnskap og kompetanse i tjenesteapparatet på avdekking, melding og oppfølging av risikoutsatte voksne, er del av RVTS Nord sine oppgaver.

Andre tjenester:

Regionalt konsultasjonstilbud for tjenesteapparatet i saker som omhandler risikoutsatte voksne (Tromsø kommune ved nina.dahl@tromso.kommune.no)