Gå til innhold

RVTS Nord bistår i utdanning av sinnemestringsterapeuter etter Brøset-modellen. Nytt kull starter i Tromsø i februar 2019.

 

Vi bistår også i kompetanseutvikling til tjenesteapparatet om identifisering, utredning og behandling/oppfølging av barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, i samarbeid med ressursenheten V27 – Betanien BUP.

 

Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Regionalt kompetanseteam – et konsultasjonstilbud for tjenesteapparatet i saker som omhandler barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (RVTS Nord ved Christy.benedict.edvardsen@unn.no