Gå til innhold

Vold kan skade det ufødte barn i mors liv og ved å svekke den voldsutsatte sin omsorgsevne i småbarnstiden. Kartlegging av voldsutsatthet hos gravide og småbarnsforeldre, er nødvendig for tidlig intervensjon.

RVTS Nord deltar i Tidlig Inn-programmet med KoRus Nord (koordinator), Bufetat region nord, og RKBU Nord (Universitetet i Tromsø), med opplæring av jordmødre, helsesøstre, fastleger og deres samarbeidspartnere (øvrige kommunale tjenester med flere).