Gå til innhold

Rus og vold, er ofte samtidige og rus er en vesentlig faktor i både utsatthet og utøvelse av vold og seksuelle overgrep.I 2016 vedtok Stortinget en ny opptrappingsplan for rusfeltet, fordi det på rusfeltet var spesielle utfordringer og problemstillinger som frem til da ikke var løst.

Rus, rusbruk og rusmisbruk er imidlertid ikke RVTS´enes primære fagområde. Dette fagområdet er det Korus´ene som har hovedansvar for. Samtidig viser både forskning og erfaring at det er flere kryssende sammenhenger mellom vold, traumer og bruk av rusmidler.

I Nord-Norge samarbeider RVTS Nord og KoRus Nord på disse temaene, og fra 2019 vil vi levere et felles kompetansehevingsprogram kalt Kompetanseutvikling Rus & Vold. Programmet retter seg i første omgang mot enheter innen spesialisthelsetjenesten, mens neste runde av utvikling vil bli rettet mot kommunale- og andre tjenester.

Programmet er under utvikling og mer informasjon vil bli lagt ut når det blir tilgjengelig. Kommunalt tjenesteapparat vil kunne tilbys kompetanseutvikling og konsultasjon på forespørsel.