Gå til innhold

I 2016 vedtok Stortinget en ny opptrappingsplan for rusfeltet fordi det var flere utfordringer og problemstillinger som frem til da ikke var løst.

Rus, rusbruk og rusmisbruk er imidlertid ikke RVTS-enes primære fagområder. Dette fagområdet er det Korus-ene som har hovedansvar for. Samtidig viser både forskning og erfaring at det er flere krysningspunkter mellom vold, traumer og bruk av rusmidler.

I Nord-Norge samarbeider RVTS Nord og KoRus Nord på disse temaene, og fra 2019 vil vi levere et felles kompetansehevingsprogram kalt Kompetanseutvikling Rus & Vold. Programmet retter seg i første omgang mot enheter innen spesialisthelsetjenesten, mens neste runde av utvikling vil bli rettet mot kommunale- og andre tjenester.

Programmet er under utvikling og mer informasjon vil bli lagt ut når det blir tilgjengelig. Kommunalt tjenesteapparat vil kunne tilbys kompetanseutvikling og konsultasjon på forespørsel.