Gå til innhold

RVTS Nord bistår i kompetanseutvikling til sentrene og til deres samarbeidspartnere i det øvrige kommunale tjenesteapparatet, i samarbeid med sentrene.

Her finner du sentrale dokumenter og rapporter, og oversikt over sentre i Nord-Norge og hjelpetilbudet i landet for øvrig.