Go to content

Konsultasjonsteamet om avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn:

RVTS Nord deltar i et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam som møtes hver onsdag fra 12.00 – 15.30. Her kan bekymring eller mistanke om at barn utsettes for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt drøftes anonymt.

Man kan delta ved oppmøte, telefon eller videokonferanse. Tilbudet er til alle som jobber med barn og ungdom i Nord- Norge.

Kontakt: Statens barnehus i Tromsø. Tlf: 77 79 74 40

Kompetanseteamet om oppfølging av barn og unge med bekymringsfull eller krenkende seksuell atferd:

RVTS Nord koordinerer et tverrfaglig og tverretatlig kompetanseteam som møtes hver andre torsdag i måneden, fra 12.00 – 15.30. Her kan risikovurdering, funksjons- og behovskartlegging, behandling og annen oppfølging av barn og unge med bekymringsfull eller krenkende seksuell atferd drøftes anonymt.

Man kan delta ved oppmøte, på telefon eller videokonferanse. Tilbudet er til alle som jobber med barn og ungdom i Nord- Norge.

Kontakt: RVTS Nord ved Christy Benedict Edvardsen.
Tlf: 77 75 4368, e-post: Christy.Benedict.Edvardsen@unn.no
eller