Gå til innhold

RVTS Nord deltar i et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam som møtes hver onsdag fra 12.00 – 15.30. Her kan bekymring eller mistanke om at barn utsettes for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt drøftes anonymt.

Man kan delta ved oppmøte, telefon eller videokonferanse. Tilbudet er til alle som jobber med barn og ungdom i Nord- Norge.

Kontakt: Statens barnehus i Tromsø. Tlf: 77 79 74 40