Gå til innhold

Samarbeid og samordning av innsatser på tvers av fag, etater og sektorer, er avgjørende for systematisk og helhetlig forebygging av vold og seksuelle overgrep. Utvikling av rutiner, nettverk og planer, er viktige deler av dette.

 

RVTS Nord tilbyr bistand til kommuner som ønsker å satse på dette.