Gå til innhold

Alle som arbeider med barn og unge må ha kunnskap om hva de skal se og lytte etter, og kompetanse på hvordan de skal utforske sin bekymring og ta beslutninger om bekymringen skal meldes til barnevern og/eller politi. RVTS Nord tilbyr ulike former for kompetanseutvikling og gir konsultasjon i enkeltsaker. Her vil du også finne rapporter på forekomst av vold og seksuelle overgrep, både mot barn og voksne.

 

Andre ressurser i tjenesteapparatet

Regionalt konsultasjonstilbud for tjenesteapparatet i saker som omhandler risikoutsatte voksne

For dette tilbudet kan Nina Dahl ved Tromsø kommune kontaktes nina.dahl@tromso.kommune.no

Statens barnehus i Tromsø – Regionalt konsultasjonsteam for tjenesteapparatet i avdekking og oppfølging av barn og unge utsatt for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt