Gå til innhold

Forskning og erfaring viser at svært mange har opplevd kriser og potensielt traumatiske hendelser. Hendelsene kan være veldig forskjellige, og for noen fører hendelsene til vedvarende sår; de får traumer.

RVTS Nord jobber for å spre kunnskap om ulike former for kriser og årsaker til traumer, forståelse av hva krisereaksjoner og traumer innebærer for den enkelte, hvordan potensielt traumatiske hendelser og en svært vanskelig livssituasjon i tidlige leveår kan påvirke videre utvikling, hva ulike yrkesgrupper kan gjøre for å følge opp traumeutsatte, samt grunnleggende behandling.

Siden potensielt traumatiske hendelser kan oppstå på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av livet, og under svært forskjellige livsbetingelser, kan traumene komme til syne på svært forskjellige måter. I tillegg til alder og livsbetingelser, påvirkes reaksjonene også av hendelsenes alvorlighet, varighet, og antall. Reaksjonene kan derfor ha ulik grad av kompleksitet.

Ved RVTS Nord har vi fokus på hele spekteret av reaksjoner. Svært ofte inngår derfor krise- og traumeforståelse som en del av undervisning og kompetanseheving også på senterets øvrige temaområder. Vi jobber blant annet med: