Gå til innhold

Psykososial beredskap

En viktig del av kommunens beredskapsansvar er å ivareta befolkningen som har opplevd kriser og potensielt traumatiserende hendelser. Hensikten er å yte tilfredsstillende omsorg og støtte, samt å forebygge framtidige helseproblemer hos befolkningen. Kommunene anbefales å organisere den psykososiale oppfølgingen i kriseteam.

Til grunn for RVTS Nord sitt arbeid ligger to veiledere fra Helsedirektoratet som vi skal bistå med implementering av. «Mestring, samhørighet og håp – Veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» og «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord». Veilederne er nyttige verktøy for planlegging av psykososial beredskap og oppfølging.

Nettkurs

RVTS Nord har utviklet nettkurset «Når krisen rammer. Å arbeider i psykososiale kriseteam». Det gir grunnleggende innføring i reaksjoner hos kriserammede, oppfølging og organisering av kriseteam. Kurset bygger på veilederne «Mestring, samhørighet og håp» og «Etter selvmordet». En del kommuner bruker nettkurset om en grunnleggende kompetanseheving til medlemmene i kriseteamet. Kurset er åpent tilgjengelig på nett og det koster ingenting å gjennomføre.

Nettverk for psykososiale kriseteam

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark arrangerer RVTS Nord nettverkssamlinger for kommunale kriseteam i det enkelte fylke. Medlemmene i kriseteamene inviteres til å møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.