Gå til innhold

En viktig del av kommunens beredskapsansvar er å ivareta befolkningen som har opplevd kriser og potensielt traumatiserende hendelser. Hensikten er å yte tilfredsstillende omsorg og støtte, samt å forebygge framtidige helseproblemer hos befolkningen. Kommunene anbefales å organisere den psykososiale oppfølgingen i kriseteam.

To veiledere fra Helsedirektoratet ligger til grunn for vårt arbeid.

  • Mestring, samhørighet og håp – Veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
  • Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Veilederne er nyttige verktøy for planlegging av psykososial beredskap og oppfølging.

Nettkurs

RVTS Nord har utviklet nettkurset «Når krisen rammer. Å arbeider i psykososiale kriseteam«. Kurset gir grunnleggende innføring i reaksjoner hos kriserammede, oppfølging og organisering av kriseteam. Det bygger på de nevnte veilederne. En del kommuner bruker nettkurset om en grunnleggende kompetanseheving til medlemmene i kriseteamet. Kurset ligger åpent tilgjengelig på nett, uten kostnad.

Nettverk for psykososiale kriseteam

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark arrangerer RVTS Nord nettverkssamlinger for kommunale kriseteam i det enkelte fylke. Medlemmene i kriseteamene inviteres til å møtes for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.