Gå til innhold

Menneskehandel er utnyttelse av mennesker i svært sårbare livssituasjoner. Ved bruk av tvang, vold, trusler og forledelse utnyttes både voksne og barn til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging og stjeling. Krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av organer er også menneskehandel.

Dette er vår tids slavehandel og en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter.

I Norge er det hovedsakelig handel med utenlandske kvinner og mindreårige som utnyttes til prostitusjon eller andre seksuelle formål. Tallene er økende når det gjelder unge menn i prostitusjon og ulike former for arbeidslivskriminalitet.

Alle fasene ved utnyttelse er straffbare, både rekruttering, transport, losjering og mottak av personer. Alle former for menneskehandel straffes etter straffelovens § 257 og grov menneskehandel etter straffelovens §258

RVTS skal, ifølge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (nevnt ovenfor), gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

RVTS Nord er i gang med kartlegging av aktører som arbeider innenfor temaet menneskehandel og vi satser på å gjennomføre en regional konferanse i løpet av 2018.

 


Om du ikke fikk med deg alt kan du se konferansen her

DAG 1


DAG 2