Gå til innhold

Forebygging av selvskading og selvmord er et anliggende for alle, ikke bare helsetjenestene. RVTS Nord bidrar med kompetanseheving til hele det kommunale tjenesteapparatet.

Det veiledende materiellet gir råd og anbefalinger til helse og omsorgstjenester om forebygging, behandling og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. Det veiledende materiellet har to veivisere med trinnvise veiledninger til forløp for mennesker som skader seg selv og/eller har selvmordsatferd. Regionale og nasjonale kompetansemiljøer og tjenesteutøvere innen kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste, har bidratt til å sammenfatte nye råd og anbefalinger til kommunene.

Helsedirektoratet:

Veiledende materiell

Veiviser – ikke kartlagt selvmordsatferd

Veiviser – kartlagt selvmordsatferd