Gå til innhold

Forebygging av selvskading og selvmord er et anliggende for alle, ikke bare helsetjenestene. RVTS Nord bidrar med kompetanseheving til hele det kommunale tjenesteapparatet.

Vivat selvmordforebygging sine kurs «Oppmerksom på selvmordstanker, OPS!» og «Førstehjelp ved selvmordsfare» er to selvmordsforebyggende tiltak som vi underviser i.

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det veiledende materiellet er sentralt i vår satsning og kompetanseheving i de kommunale tjenestene. Materialet gir råd og anbefalinger til helse og omsorgstjenester om forebygging, behandling og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. I tilknytning til materialet er det også lagd to veivisere med trinnvise veiledninger til forløp for mennesker som skader seg selv og/eller har selvmordsatferd.


Her kan du finne det veiledende materiellet

Formålet er å:

  • bidra til å redusere omfanget av selvskading og selvmord i befolkningen
  • være et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle innsatsen på området
  • bidra til økt kvalitet og en mer enhetlig praksis i tjenestene
  • bidra til å sikre et sammenhengende tjenestetilbud

I materialet kan du finne råd og anbefalinger for planlegging og gjennomføring av kommunale helse- og omsorgstjenester for forebygging, behandling og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. Det for seg hvordan lokale tjenesteytere og aktører kan organisere arbeidet internt, og sikre samhandlingen mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og andre sektorer.

Materiellet inneholder universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen, selektive tiltak rettet mot sårbare og utsatte grupper, og indikative tiltak rettet mot enkeltpersoner som selvskader og/eller har selvmordsatferd.

Her kan du finne veiviseren når selvmordsatferd ikke er kartlagt

Dette er en trinnvis veiledning til et forløp for mennesker som skader seg selv og/eller har selvmordsatferd, som ikke tidligere er kartlagt av helsetjenesten.

 

Her kan du finne veiviseren når selvmordsatferd er kartlagt

Dette er en trinnvis veiledning til et forløp for mennesker som skader seg selv og/eller har selvmordsatferd, som tidligere er kartlagt og behandlet i helsetjenesten.