Gå til innhold

For berørte og etterlatte ved selvmordsatferd kan konsekvensene være svært omfattende. Etterlatte etter selvmord står i fare for å møte betydelige utfordringer i forhold til daglig fungering, og psykisk og fysisk helse. Derfor bidrar RVTS Nord med kunnskap til tjenesteapparatet om oppfølging og ivaretakelse av etterlatte i tråd med veilederen for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord.

Samarbeid med LEVE

RVTS Nord samarbeider med «LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord» og «UngeLEVE», blant annet gjennom å støtte opp om deres arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Vi bidrar i tillegg med fagkunnskap til LEVE i deres arbeid med å bygge opp en likemannstjeneste, der frivillige likemenn bistår med samtaler overfor andre etterlatte.