Gå til innhold

For de som blir etterlatt etter selvmord, er konsekvensene ofte svært omfattende. Etterlatte står i fare for å møte betydelige utfordringer i forhold til daglig fungering, og psykisk og fysisk helse. Derfor sikrer RVTS Nord kunnskap i tjenesteapparatet om oppfølging og ivaretakelse av pårørende og etterlatte etter selvmord i tråd med «Etter selvmordet – Veileder for ivaretakelse av etterlatte ved selvmord».

Vi har forskjellig samarbeid med LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og UngeLEVE, blant annet gjennom å støtte opp om deres arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. RVTS Nord bidrar også med fagkunnskap til LEVE i deres arbeid med å bygge opp en likemannstjeneste, der frivillige likemenn bistår med samtaler overfor andre etterlatte.

LEVE har som formål å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og bidra til å forebygge selvmord.