Gå til innhold

Siden 2010 har 439 200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i ungdataundersøkelsene. I Nord-Norge har 78 kommuner gjennomført undersøkelsen mellom 2012 – 2017. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Finn Ungdata-tall fra din kommune her.

NOVA har ansvar for gjennomføringen sammen med kompetansesentrene innen rusfeltet. I Nord- Norge er det KoRus Nord som bistår kommunene ved gjennomføring.

Tema i Ungdata

Temaene i Ungdata omfatter skole, rus, familie, venner og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, kriminalitet og syn på framtida. Spørreskjemaet inneholder også en rekke tilleggsmoduler kommunene kan bruke, hvor det er mulig å velge spørsmål om vold i nære relasjoner, selvskading og selvmordsforsøk.

Spørsmål om selvskading/ selvmord og vold

Kunnskap om forekomsten av selvskading/selvmord og vold (inkludert seksuell vold) i ungdomspopulasjonen, er viktig for kommunenes forebyggingsarbeid. Samtidig er dette sensitive spørsmål man må vurdere hvordan man skal presentere og følge opp. Kommuner som ønsker å ha tilleggsspørsmål omkring selvmord/selvskading/vold, anbefales å ta kontakt med RVTS Nord i forkant av gjennomføring. Vi kan bistå med veiledning rundt hvordan resultatene kan forstås og utvikling av et faglig opplegg innenfor fagområdene.