Gå til innhold

ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Fra forskning og erfaring vet vi at målgruppen for ACT- og FACT-teamene har en særlig høy risiko for å ha vært utsatt for vold og overgrep; men også for å utøve vold og overgrep. Videre kan mange slite med både selvskading og selvmordstanker. RVTS Nord gir derfor kompetanseheving på våre temaområder til ACT- og FACT- teamene ved behov.

Dersom du ønsker mer informasjon om ACT og FACT-team ligger det mye informasjon på Helsedirektoratets nettsider.