Gå til innhold

 

Pakkeforløpene er retningsgivende for utredning og behandling av psykiske- og rusrelaterte lidelser. De gjelder for hele landet, og er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet. Forløpene skal bygge på nasjonale- og internasjonale faglige retningslinjer der dette finnes.

Pakkeforløpene skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling med både pårørende og andre tjenester, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. I alle pakkeforløpene er det også en anbefaling om å kartlegge voldsutsatthet og voldsutøvelse.

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. Det arrangeres lanseringskonferanser i alle helseregionene høsten 2018. RVTS Nord bidrar til pakkeforløpene med fokus på våre fagområder.