Gå til innhold

Les her om psykologens mange funksjoner i en kommune.

Helsedirektoratets tilskuddsordning for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er et virkemiddel for å øke rekruttering, og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet før lovkravet trer i kraft.

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. I Nord-Norge samarbeider RVTS med andre kompetansesenter og Fylkesmenn om å gi kompetanseutviklende tiltak til kommuner som er en del av tilskuddsordningen for psykologer.