Gå til innhold

Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet og Fylkeskommunene har en regional samordnings- og utviklingsrolle som innebærer å etablere samarbeid om utvikling av lokale tiltak.

Programfylker i nord

I 2018 ble Finnmark fylkeskommune plukket ut som programfylke og i 2019 fikk fylkeskommunene i Nordland og Troms også tildelt midler.

RVTS Nord sitter i Samarbeidsrådet i alle fylkene i nord og kan bidra med ulike former for kompetansestøtte og evalueringskompetanse i Samarbeidsrådet og overfor kommuner som utvikler folkehelsetiltak innenfor våre fagområder.

Forebygging.no/handling oppdateres kontinuerlig og her kan du lese mer om tiltakene kommunene utvikler innenfor folkehelseprogrammet.

På Helsedirektoratets nettsider finner du sentral informasjon om folkehelsearbeid i kommunene.