Gå til innhold

Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet og Fylkeskommunene har en regional samordnings- og utviklingsrolle som innebærer å etablere samarbeid om utvikling av lokale tiltak.

Programfylke i nord

I 2018 ble Finnmark fylkeskommune plukket ut som programfylke. Ti kommuner i fylket har søkt om å være med i prosjektet og er i gang med å iverksette tiltak i forbindelse med programmet. Les mer om Program for folkehelse arbeid i Finnmark her.

RVTS Nord sitter i Samarbeidsrådet til Finnmark fylkeskommune og kan bidra med ulike former for kompetansestøtte og evalueringskompetanse i Samarbeidsrådet og overfor kommuner som utvikler folkehelsetiltak innenfor våre fagområder.

 

På Helsedirektoratets nettsider finner du sentral informasjon om folkehelsearbeid i kommunene.