Gå til innhold

Dette er et av hovedmålene i 0- 24 samarbeidet.

Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet samarbeider om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år.

For å lære mer om satsningen se: http://www.0-24-samarbeidet.no/