Gå til innhold

RVTSene bidrar i arbeidet med å nå denne målsettingen gjennom flere av tiltakene i oppfølgingsplanen. Dette inkluderer arbeid opp mot kommunale handlingsplaner, delta i samhandlingsmøter med ulike instanser, delta på konferanser og holde kurs for eksempelvis leger og psykologer.