Gå til innhold

Seksualisert vold benyttes som våpen i krig. Mange flyktninger som bor i Norge, kommer fra land der dette er svært utbredt. Seksualisert vold i krig og konflikt rammer både kvinner, menn og barn. Det rammer individer, familier, relasjoner og hele samfunn.

Konsekvensene er alvorlige og omfattende. Seksualisert vold er en særegen form for traume både fordi overgrepene er ekstremt invaderende og ofte gir følelser av skam og selvbebreidelse. Når dette kombineres med frykten for å bli skadet, lemlestet eller drept, er det traumatiserende i nesten alle tilfeller. Som konsekvens av ære-skam mekanismer, kommer i tillegg trusselen om å bli utestengt fra samfunnet og familien og nektet kontakt med egne barn.


RVTS Nord tilbyr undervisning og konsultasjon til tjenesteapparatet som møter overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt.
I 2020 tilbyr vi blant annet fagdager om seksualisert vold i krig og konflikt for tjenesteapparatet i Nord-Norge.