Gå til innhold

Psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger handler om å hjelpe mennesker til å få en bedre hverdag i vid forstand. Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser. Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Arbeid med asylsøkere og flyktninger skjer i krysningspunktet mellom mange fagfelt. Det kan derfor være viktig med kunnskap om flere temaområder, som krig, forfølgelse, tortur, flukt, livet som asylsøker og bosatt flyktning, lovgivning på feltet og internasjonale konvensjoner, kommunikasjon og tolkebruk, traumatisering og traumebehandling.


RVTS Nord kan tilby undervisning, fagdager og konsultasjoner til tjenesteapparatet som arbeider med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger: beboere i mottak, papirløse og bosatte. Det kan være både voksne, barn, unge og enslige mindreårige. Vi har også skapt muligheter for e-basert kompetanseheving i flyktning.net.