Gå til innhold

I forbindelse med økte asylankomster høsten 2015 ble RVTS’ene gitt i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et nettsted om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen samler mye relevant fagstoff fra mange instanser. Nytt fagstoff legges fortløpende inn i portalen.

I asylfeltet med store svingninger, sterke og polariserte meninger og lite forutsigbarhet, kreves et kompetent hjelpeapparat som fokuserer på størst mulig trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Ustabiliteten i feltet skaper utfordringer for hjelpeapparatet med tanke på å opprettholde nødvendig og stabil kompetanse. Flyktning.net inneholder mye fagstoff som egner seg godt til selvstudium og bruk på interne fagdager. Slik er fagstoffet tilgjengelig når man trenger det. Vår målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid, både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte, skal finne relevant informasjon i flyktning.net.


RVTS Nord benytter hyppig fagstoff fra flyktning.net i undervisning og konsultasjon.

Vi kan også gi innspill på hvordan arbeidsplasser og kommuner kan benytte materiell fra flyktning.net til å sette sammen sin egen fagdag / internundervisning