Gå til innhold

Kategori: Flyktninghelse

11/09/2018

Familiegjenforening

Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt atskilt…

11/09/2018

Helseerklæringer

Asylsøkere har en konvensjonsforankret rett til å få vurdert sitt…

11/09/2018

Tolk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er som nasjonal fagmyndighet for tolking…

11/09/2018

Flyktning.net

I forbindelse med økte asylankomster høsten 2015 ble RVTS’ene gitt…

11/09/2018

Tortur

Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge kan ha vært…