Go to content
Vegard Johansen

Avdeling: Administrasjon, Ledelse

Stilling: Assisterende leder

E-post: vegard.johansen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 62

Mobil: +47 91 33 56 56


Vegard er utdannet sosionom, med videreutdanning i ledelse, bedriftsøkonomi, vitenskapsteori og forskningsmetode.

Tidligere har han ledererfaring fra Blå Kors, Konfliktrådet og div styreverv.
Han har flere års erfaring som miljøterapeut og undervisning/veiledningserfaring, prosjektledelse og utviklingsarbeid.