Ragnhild Høgseth

Stilling: Prosjektleder Fagområde: Forebygging av selvmord og selvskading E-post: Ragnhild.Hogseth@unn.no Telefon: +41 54 89 99

Prosjektleder for folkeopplysningskampanjen om forebygging av selvmord

Utdannet Samfunnsviter og familieterapeut.

10 års erfaring som miljø- og familieterapeut, bred erfaring med kroppsorientert terapi. Spesialisert innen dyreassistert/naturbasert terapi.

Erfaring med prosjektledelse for utvikling av barne-og ungdomsarbeid, modulbasert undervisning, aktivitetsbasert læring så vel som digital læring (videoundervisning).

Lang veilederkompetanse og erfaring som veileder i familier, høykonflikt og arbeidsliv. Erfaring fra arbeid i barnevern som fosterhjem, familieveileder og tilsynsfører.
Pedagogisk erfaring med både undervisning og foredrag.

Ragnhild har også kurs og erfaring innen media- og kommunikasjon, og har hatt mindre oppdrag innen visuell identitet, kommunikasjon og utarbeidelser av PR-materiell og jobber nå med kampanjearbeid hos RVTS Nord i krysning mellom kommunikasjon og fag.

Ragnhild jobber innenfor:

  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Folkehelsearbeid
  • Samarbeid med selvmordsforebyggende nettverk og psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene