Go to content
Ola Robertsen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Forebygging av selvmord og selvskading, Traumeforståelse

E-post: ola.robertsen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 65

Mobil: +47 90 24 83 19


Ola er utdannet spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid. Han har lang erfaring fra miljøarbeide ved Allmennpsykiatrisk avdeling, UNN. Han har deltatt i utviklingen av det nettbaserte kurset «Stø Kurs» – Traumeforståelse og behandling, i regi av RVTS Nord.

Han har langvarig erfaring som fagperson i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.Han er utdannet kursleder i kurset Førstehjelp ved selvmordsfare og kurset OPS! På selvmordstanker, i regi av VIVAT. Han jobber opp mot LEVE med undervisning og kursing av likemenn lokalt og nasjonalt.