Go to content
Monja-Karina Benden

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Forebygging av selvmord og selvskading

E-post: monja-karina.benden@unn.no

Telefon: +47 77 75 41 35

Mobil: +47 90 27 19 48


Monja er utdannet klinisk sosionom, med fordypning i rus – og avhengighetsproblematikk. Samt utdanning i behandling av traumelidelser med fokus på hvordan en kan inkludere kroppen i traumeterapi. Godkjent faglig veileder av FO.

Hun har 12 – års klinisk arbeidserfaring innen rus- og psykiatri. Erfaringen knytter seg til arbeid både på institusjon og i poliklinikk.
Videre har hun jobbet som samtaleterapeut i et lavterskel tilbud til unge.
Hun har også jobbet som fagansvarlig på et bosenter. Og har arbeidserfaring fra barnevernsinstitusjon.
Arbeidserfaring i sin helhet har vært knyttet til barn, unge, voksne og eldre, samt pårørende.