Gå til innhold
Marlene Bruun Lauridsen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Traumeforståelse, Vold og seksuelle overgrep

E-post: marlene.bruun.lauridsen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 66

Mobil: +47 45 23 02 36


Marlene har hovedfag i pedagogikk og videreutdanning i oppsøkende arbeid. Er i sluttfasen av en doktorgradsstipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet – UIT.

Hun har 15 års erfaring fra oppsøkende og psykososialt arbeid med ungdom og unge voksne innen barnevern, ungdomsinstitusjon, Utekontakten og som leder for LOSU (Landorganisasjonen for oppsøkende sosialt arbeid).

Hun er mekler i konfliktrådet og hovedinstruktør for Røde Kors Gatemekling – ikkevoldelig kommunikasjon og konflikthåndtering.

Hennes forskningsinteresser omfatter konflikthåndtering, traumeforståelse, utvikling av tverrprofesjonell og mellommenneskelig kompetanse samt ivaretakelse av hjelperen.

Hun jobber innenfor:

  • Ivaretakelse av hjelpere
  • Traumesensitive skoler
  • Rus og vold prosjekter
  • Sinnemestring
  • Radikalisering