Gå til innhold
Marit Irene Woldstad

Avdeling: Ansatt

Stilling: Psykologspesialist

Fagområde: Flyktninghelse og tvungen migrasjon, Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Tortur

E-post: marit.woldstad@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 78


Marit er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi.

Hun har før arbeidet innen alderspsykiatri, og er opptatt av livsløpsperspektivet i helsevesenet. Hun har mye erfaring med nevropsykologiske utredninger og helsehjelp til mennesker med sammensatte fysiske og psykiske lidelser, deriblant traumelidelser Hun har også erfaring fra sikkerhetspsykiatri og arbeid med ungdom med utfordrende atferd. Hun har kompetanse innen EMDR. Hun har også erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge og fra barnevernsinstitusjon.