Gå til innhold

Jeanette er spesialutdannet miljøterapeut med mastergrad i psykisk helse og rusrelatert lidelse. Hun har  videre- og etterutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, kunst og kultur i helse- og omsorg, musikk, pedagogikk og barnevern.

Tidligere har Jeanette jobbet som miljøterapeut, behandler og veileder på barnevernsinstitusjon, i fosterhjem, i flyktningtjenesten og i skoleverket. Hun har vært teamleder og behandlingsansvarlig på omsorgsinstitusjon, utviklet kunst- og kulturpedagogiske metoder for barn med lærevansker og ledet forebyggende psykososiale prosjekter for risikoutsatt ungdom innen kommunal og statlig virksomhet.

Jeanette har også bred undervisningskompetanse. Hun har ledet emner i psykososialt arbeid og foreldreveiledning ved Høgskoler og Universitet på bachelor- og masternivå. I tillegg har hun omfattende erfaring med familie- og nettverksarbeid, prosessledelse, tjenestestøtte og veiledning.