Go to content
Elin Hartvigsen

Avdeling: Administrasjon, Ledelse

Stilling: Leder

E-post: Elin.B.Hartvigsen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 81


Elin er senterleder ved RVTS Nord.

Hun er utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie,  videreutdanning i pedagogisk veiledning , kognitiv terapi,  godkjent gruppeanalytiker fra IGA og har en master i helseledelse.

Tidligere har hun jobbet i Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern i pasientbehandling, fagutvikling og ledelse.