Elin Hartvigsen

Stilling: Leder E-post: Elin.B.Hartvigsen@unn.no Telefon: +99 34 57 19
Elin Hartvigsen

Elin er senterleder ved RVTS Nord.

Hun er utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie,  videreutdanning i pedagogisk veiledning , kognitiv terapi,  godkjent gruppeanalytiker fra IGA og har en master i helseledelse.

Tidligere har hun jobbet i Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern i pasientbehandling, fagutvikling og ledelse.