Go to content
Edel Karine Ballovarre Sørlie

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Vold og seksuelle overgrep

E-post: edel.karine.ballovarre.sorlie@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 63

Mobil: +47 90 26 32 64


Edel er utdannet Jordmor og har en master i psykisk helse.

Hun har erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten og Amathea veiledningstjeneste for gravide

Hun jobber innenfor:

  • Tidlig inn
  • Endringsagenter
  • BTI/BTS