Gå til innhold
Christy Benedict Edvardsen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Vold og seksuelle overgrep

E-post: christy.benedict.edvardsen@unn.no

Mobil: +47 91 88 07 88


Christy er utdannet sosionom med mastergrad i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer ved NKVTS.

Hun har jobbet som miljøterapeut og behandler innenfor rus- og barnevernfeltet. I den senere tid har hun vært avdelingsleder på ulike omsorgs – og behandlingsinstitusjoner for barn og ungdom. Tidligere var hun kursleder i VIVAT for kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare».

Christy har ansvar for LOS-funksjonen for berørte av terrorhandlingen den 22. juli 2011, og hun koordinerer kompetanseteamet barn og unge med seksuell skadelig atferd.