Gå til innhold

Christy er utdannet sosionom, med fordypning i vold og traumer. Hun fullfører for tiden mastergrad i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer ved NKVTS.

Hun har jobbet som miljøterapeut og behandler innenfor rus- og barnevernsfeltet, og har 10 år i Kirkens Bymisjon på ulike omsorgs – og behandlingsinstitusjoner for barn, ungdom og voksne. Hun har også lang erfaring med rekruttering, veiledning og opplæring av fosterforeldre i Fosterhjemstjenesten.

Christy har ansvar for LOS-funksjonen for berørte av terrorhandlingen den 22. juli 2011, og hun er en del av kompetanseteamet barn og unge med seksuell skadelig atferd.