Gå til innhold
Arna Beate Hansen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Vold og seksuelle overgrep, Voldelig ekstremisme

E-post: Arna.beate.Hansen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 72


Arna er utdannet lærer, med videreutdanning i statsvitenskap, sosiologi grunnfag, organisasjon og ledelse, første avd. jus, konflikthåndtering og vold i nære relasjoner
Hun har jobbet som miljøterapeut innenfor HVPU, styrer i barnehage, lærer, sosiallærer, rektor. De siste 13 årene som leder for Konfliktrådet i Troms politidistrikt. Hun har også sittet i kompetanseteamet BUPSA i to år.