«Vold mot barn»

«Vold mot barn»

Den ferske boken «Vold mot barn» tar for seg teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger til dette svært ubehagelige temaet.

Å utøve vold mot barn er utenkelig for de fleste. Men barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep av foreldre eller andre nære omsorgspersoner. To av forfatterne er våre spesialkonsulenter Ole Greger Lillevik og Aud-Mari Sohini Fjelltun. De håper denne bokens ulike bidrag kan få fagfolk til å dele kunnskap og erfaringer rundt dette temaet.

Ole og gjengen 017

Flyktningeteamet 024

Ole Greger Lillevik og Aud-Mari Sohini Fjelltun


Lovverk

Forfatterne viser hvordan fagfolk kan avdekke vold mot barn og jobbe godt og systematisk med ulike modeller i praksisfeltet. Bokas juridiske blikk peker både på rettigheter og de ulike lovverkene som berører barnet og dets omgivelser. Bokas ulike vinklinger bidrar til å se helhetlig på et av samfunnets store utfordringer – å orke og se og avdekke. Boka vil bidra til større åpenhet og innsats i arbeidet med vold mot barn generelt, og vise gode praksisnære metoder for hvordan det kan det tilrettelegges tiltak rundt det enkelte barn spesielt.

Åpenhet

I boken presenteres et utvalg av kunnskap som finnes om vold mot barn. Forfatterne viser hvordan fagfolk kan se og kjenne igjen det som oppleves som utenkelig: At barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep av foreldre eller andre nære omsorgspersoner. Gjennom bokens mange ulike kapitler deler fagfolk sin kunnskap og erfaringer. Forfatterne håper boken vil bidra til større åpenhet og innsats i arbeidet med vold mot barn generelt, og ved at individuelle tiltak treffer det enkelte barn spesielt. Gjennom kunnskap og en dypere forståelse ønsker vi at fagfolk vil stille flere spørsmål på vegne av barn som trenger å bli sett og gitt hjelp, og ikke minst se betydningen av å inkludere barnet i de valg og beslutninger som de tar på vegne av barnet.

Se linken under for mer informasjon:

Voldmotbarn